Shakespeare, William - Oko za oko

Vydáváme dvojjazyčnou edici her Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska a jiné tituly světové a české beletrie.

Košík   Košík
Najdete nás na Facebooku

Shakespeare, William - Oko za oko

Oko za oko
Autor: Shakespeare, William
Překlad: Josek, Jiří

Hra o zneužití moci, nezřízené vášni a odpuštění nahlíží do vévodského dvora, nevěstince i vězení ve zkorumpované Vídni. Shakespearova poslední, třináctá komedie nastoluje zásadní témata lidské existence a její humor zabíhá do grotesknosti a cynismu.

 

 
DUKE
 
Be absolute for death; either death or life
Shall thereby be the sweeter. Reason thus with life: 
If I do lose thee, I do lose a thing 
That none but fools would keep: a breath thou art,  
Servile to all the skyey influences, 
That dost this habitation, where thou keep’st,
Hourly afflict. Merely, thou art death’s fool; 
For him thou labour’st by thy flight to shun 
And yet runn’st toward him still. Thou art not noble;  
For all the accommodations that thou bear’st 
Are nursed by baseness. Thou’rt by no means valiant;
For thou dost fear the soft and tender fork 
Of a poor worm. Thy best of rest is sleep, 
And that thou oft provokest; yet grossly fear’st  
Thy death, which is no more. Thou art not thyself; 
For thou exist’st on many a thousand grains
That issue out of dust. Happy thou art not; 
For what thou hast not, still thou strivest to get, 
And what thou hast, forget’st. Thou art not certain;  
For thy complexion shifts to strange effects, 
After the moon. If thou art rich, thou’rt poor;
For, like an ass whose back with ingots bows, 
Thou bear’s thy heavy riches but a journey, 
And death unloads thee. Friend hast thou none;  
For thine own bowels, which do call thee sire, 
The mere effusion of thy proper loins,
Do curse the gout, serpigo, and the rheum, 
For ending thee no sooner. Thou hast nor youth nor age, 
But, as it were, an after-dinner’s sleep,  
Dreaming on both; for all thy blessed youth 
Becomes as aged, and doth beg the alms
Of palsied eld; and when thou art old and rich, 
Thou hast neither heat, affection, limb, nor beauty, 
To make thy riches pleasant. What’s yet in this  
That bears the name of life? Yet in this life 
Lie hid moe thousand deaths: yet death we fear,
That makes these odds all even. 
 
 
 
 
VÉVODA
 
Na smrt se těš, a potěšením bude
ti smrt i život. K životu mluv takto: 
Jestli tě ztratím, ztratím to, co pouze
blázni by chtěli navždy. Jsi jen dech  
podřízený nebeským pochodům, 
jež schránku, v které vězíš, dokážou
co chvíli zničit. Děláš šaška smrti. 
Denně se lopotíš, abys jí utek, 
přitom jí pádíš vstříc. Vznešený nejsi, 
neboť vše vzácné, čím se obklopuješ, 
se rodí z hnoje. Nejsi statečný,
bojíš se červíka, který si na tě
už dělá chutě. Velice rád spíš, 
čímž provokuješ smrt, které se bojíš  
a jež je takřka totéž. Nejsi svůj, 
neboť jsi poskládán z tisíců zrnek
polétavého prachu. Nejsi šťastný,  
pořád jen toužíš po něčem, co nemáš,
a co máš, nevnímáš. Jsi nestálý, 
s měsícem mění se tvé nálady. 
Pokud jsi bohatý, jsi ubožák,
těžce se vlečeš cestou života 
jak osel pod nákladem svého jmění, 
než odstrojí tě smrt. Přátele nemáš,  
a potomci, co říkají ti táto,
ty pouhé výplody tvých žláz, se zlobí,
na revma, dnu a vředy, že tě ještě
nesklátily. Stáří ti splývá s mládím.
Jak po zdřímnutí ve dne totiž nevíš,  
zda sníš či bdíš. Své požehnané mládí 
utrácíš tím, že žebráš u starých
o almužnu, a v blahobytném stáří 
už nemáš touhu, sílu, krásu, chuť  
užít si bohatství. To má být život?
V něm ukrývá se na tisíce smrtí,
ale my bojíme se jen té jedné,
která vše zahojí. 
 

Oko za oko (III/1/5-41)

 
 
© Nakladatelství ROMEO 2013, Česká republika. Obchodní podmínky, Jak nakupovat
Web vytvořil hudym.com
Nahrávám...
 
 
Zavřit